VUCA a przemysł 4.0

08.05.2020

online

VUCA to koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach, nazwa jest skrótowcem od słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Uczestnicy Webinaru Przemysłu Przyszłości dowiedzą się, w jaki sposób uodpornić firmy na aktualne trudności. Dr Witold Jankowski opowie o zarządzaniu typu VUCA oraz o wykorzystywaniu w jego ramach technologii przemysłu 4.0.

Witold Jankowski jest założycielem i prezesem ICAN Institute, centrum prowadzącego szkolenia dla pracowników na kierowniczych stanowiskach (executive education), zajmującego się doradztwem i organizacją spotkań menadżerów wysokiego szczebla. Ekspert pełni też funkcję redaktora naczelnego magazynu Harvard Business Review Polska.

Agenda

12:00 rozpoczęcie i powitanie uczestników
12:00-12:20 VUCA a Przemysł 4.0 - Witold Jankowski
12:20-12:40 dyskusja na temat roli przemysłu 4.0 w świecie VUCA - dr Witold Jankowski (ICAN) i prezes Andrzej Soldaty (Platforma Przemysłu Przyszłości)
12:40-13:00  pytania od uczestników i odpowiedzi panelistów
13:00  zakończenie

Warunki uczestnictwa

Liczba dostępnych miejsc na webinarium jest ograniczona. Zarejestrowanym uczestnikom przed wydarzeniem przyślemy mailem link do spotkania.

Rejestracja zakończona

Zapraszamy na inne wydarzenia

Organizator

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Kontakt do koordynatora

Maciej Markowski
tel. 607 147 278

Udostępnij wydarzenie